S blížící se večerní aukcí se i zde na blogu setkáváte hlavně s “novými” díly a autory. Tentokrát bychom rádi představili obraz Atomické reflexy, který spatřil světlo světa již v roce 1946. Jeho autorem je Václav Tikal.

Václav Tikal se narodil v kovozemědělské rodině poblíž Přeštic a vyučil se obchodním příručím v Plzni. Ve druhé polovině 20. let se přestěhoval do Prahy. Svou uměleckou cestu si musel tvrdě vydobýt – nepatřil zprvu k těm vyvoleným, pro které by bylo malířství jedinou profesní činností. Až ve třiceti letech nastoupil na Akademii výtvarných umění v Praze do ateliéru Vratislava Nechleby a později Jakuba Obrovského. Studium však přerušilo nacistické uzavření vysokých škol; Tikal i jeho kolegové byli ponecháni sami sobě, a protože se moderní umění muselo tajit, bylo vzájemné pěstování kontaktů vždy spojeno s rizikem. V této atmosféře hrál mimořádně důležitou roli Karel Teige, který udržoval kontinuitu mezi těmi, pro něž byl poetismus a surrealismus „životním postojem a stavem ducha“. Teige byl pro mladou generaci legendou, nacházeli u něho to, čeho se nedostávalo jejich době: svobodu a vysokou úroveň myšlení. Díky všestranné informovanosti zprostředkoval Teige řadu důležitých setkání a stál také u zrodu Skupiny Ra.

Tikal byl osobností Karla Teigeho uhranut od jejich prvního setkání, které se z podnětu Otty Mizery uskutečnilo v malířově ateliéru na podzim roku 1942, a choval k němu bezmezný obdiv. Teige také uvedl Tikalovu první samostatnou výstavu, konanou v červenci a srpnu roku 1945 v prostorách ředitelství Fantových závodů v Praze na Smíchově, vnímanou jako jeden z „příslibů surrealistického zítřku“. Zahájení výstavy se kromě většiny přátel z okruhu budoucí Skupiny Ra zúčastnila řada významných umělců a literátů, např. Toyen, J. Heisler, F. Muzika, F. Tichý, Z. Sklenář, J. Kotalík, Fr. Hudeček, L. Fára, Z. Havlíček ad.

Tikal se ztotožnil s dalíovskou verzí veristického surrealismu, aby rozvíjel svůj originální svět fantazijních představ. Především reakce na dobové dění, apokalyptická představa hrůzy, úzkosti a zoufalství daly vzniknout obrazům přízraků zkázy i nostalgickým krajinám snu o ztraceném ráji.

VÁCLAV TIKAL (1906-1965) / ATOMICKÉ REFLEXY / Vyvolávací cena: 700 000 Kč

olej, plátno, 50 x 61 cm, 1946, signováno a datováno vpravo dole „Tikal 46“; na blindrámu autorsky popsáno. Uvedeno: Jiří Vykoukal, Václav Tikal 1906-1925, vyd. Státní galerie výtvarného umění v Chebu za spoluúčasti státních galerií v Hluboké n. Vlt., Jihlavě, Zlíně, Olomouci, Ostravě a Praze, 1993, s. 71

Obraz „Atomické reflexy“ je originální, exkluzivní a nesmírně sběratelsky vzácnou prací Václava Tikala, významného českého malíře dvacátého století, zakládajícího člena Skupiny Ra a příslušníka skupiny sborníků Znamení zvěrokruhu kolem vůdčího teoretika meziválečné avantgardy Karla Teigeho, autora fascinující obraznosti vedoucí od surreálné, veristické imaginace až k poetické, konstruktivní abstrakci.

Paralelně se surrealistickou tvorbou rozvíjel Tikal od roku 1944 další, snad ještě zajímavější a osobitější linii svého díla, inspirovanou moderní vědeckou a technickou civilizací. Posuzovaný obraz „Atomické reflexy“ je bravurním a vzácným příkladem této „scientistní“ obrazové poetiky, která v kontextu tehdejšího umění zdařile spojovala meziválečné vlivy konstruktivismu, surrealismu a civilismu. Stáváme se tu svědky, jak se zrodil autorův nový svět fantazijních mechanismů a konstrukcí, které se stávají básnickou parafrází skutečnosti atomového věku. Maximálně zredukovaným jazykem poeticky barevných ploch, abstraktních struktur a pregnantních geometrických linií, tvořících trojrozměrný novotvar, realizuje Tikal na ploše plátna jednu z fascinujících podob nového civilizačního mýtu, který racionalismus moderní vědy přibližuje lidskému emocionálnímu prožívání.

­

Autor:arthouse-hejtmanek-rea-michalova
PhDr. Rea Michalová, Ph.D.,
Historička umění a kurátorka

­

­

­

Srdečně zveme všechny milovníky umění na VEČERNÍ AUKCI 2018 již tradičně konanou v naší galerii v pražské čtvrti Bubeneč. Předaukční výstava bude probíhat v prostorách Arthouse Hejtmánek, Goetheho 17/2, Praha 6 od 19. 11. do 05. 12. 2018, (Po – Ne: 10.00 – 18.00)