V posledních dnech se diskutuje zajímavá informace o zdravotním stavu renesančního umělce Leonarda da Vinci. Pomineme-li bulvár, na své si přišly i seriózní média a odborníci (zejména oftalmologové), neboť výzkumy se týkaly možné oční vady tohoto velikána. Na léčení je každopádně pozdě, ale vzhledem k tvorbě a výjimečnosti autora, jehož obraz Spasitel světa se stal nedávno nejdráže prodaným obrazem všech dob, se jedná rozhodně o zajímavý fakt.

V Arthouse Hejtmánek nás zaujala i skutečnost, že dle výzkumů trpělo nějakou oční vadou mnohem více význačných malířů, kteří se nesmazatelně zapsali do historie výtvarného umění. Přímo se tedy nabízí otázka:

Je oční vada výhodou, pokud se dáte na dráhu malíře?

Nemoc pomohla da Vincimu s precizním zachycením vzdálenosti a hloubky objektů na plátně, tvrdí studie profesora Christophera Tylera. “Když jsem se díval na jeho práce, všiml jsem si zřetelné rozbíhavosti očí ve valné většině jeho portrétních maleb,” vysvětlil podnět pro výzkum Tyler. V jeho případě je problém v tom, že měl velkou averzi vůči autoportrétům. Proto pro výzkum byla vybrána díla, která jsou pravděpodobnými autoportréty Leonarda da Vinciho. Mimochodem, sám da Vinci navíc napsal, že jakákoliv portrétní práce malíře odráží umělcův vzhled.

Tyler vyhodnocoval stav oka tím, že na každé malbě lokalizoval umístění očních panenek, duhovek a víček a měřil jejich vzájemné pozice. Následně výsledky měření převedl na úhly. Výsledky ukázaly, že da Vinci měl sklon k exotropii (forma strabismu/šilhavosti), jedno oko se stáčelo o 10,3 stupně směrem ven. O výsledcích této studie informoval mimo jiné server CNN.

Paradoxně právě šilhavost pravděpodobně dovolila da Vincimu vidět svět z jiného úhlu. “Co viděl, připomínalo spíše ploché plátno než 3D obrazovku, jak je tomu běžně,” řekl profesor Tyler. Pro malíře však tato oční vada může být přínosná. Některé formy strabismu totiž podle odborníků usnadňují malbu a kresbu tím, že potlačují postižené oko, což umožní umělci vidět dvojrozměrně. Přenesení trojrozměrného objektu na plátno je obtížnější, když se na objekt zaměřujeme oběma očima, protože každé oko vidí objekt mírně vlevo nebo mírně vpravo.

S trochou nadsázky tedy můžeme uzavřít následným doporučením.

Pokud šilháte a zároveň zvažujete dráhu umělce, neměli byste více váhat a vyrazit na nákup pláten a barev! Vaše šance jsou větší, než těch co se dívají na svět zpříma.

Podrobné informace o souboru 800px-Leonardo_da_Vinci_Salvator_Mundi

Jedním ze zkoumaných obrazů, který dle studie ukazuje na Leonardovu šilhavost byl i Salvator Mundi – v současnosti nejdražšší obraz na světě.