Albín Brunovský (25. 12. 1935 – 17. 1. 1997) – slovenský malíř, grafik a ilustrátor, jeden z nejúžasnějších umělců druhé poloviny XX. století. Je osobitý představitel fantazijního realismu (někdy označovaného jako druhá surrealistická vlna), založeného na dokonalé kresbě a obsahujícího filosofické a etické poselství.

V letech 1956–1961 studoval krom jiných u Vincenta Hložníka Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě a v letech 1963–1966 na stejné škole postgraduálně. Poté až do roku 1990 vedl na této škole knižní tvorbu, od roku 1981 jako profesor, od roku 1989 byl rektorem. V roce 1989 získal ve Francii ocenění Nejkrásnější bankovka světa.

Jeho malby se vyznačují minimalistickou technikou a obsahují surrealistické tendence. Zabýval se volnou grafikou široké škály technik i drobnou užitou grafikou, jako je exlibris nebo poštovní známky. Je zároveň autorem grafického zpracování poslední série československých bankovek.

Albín Brunovský patří k tomu vzácnému typu autorů, jejichž tvůrčí příběh je nejen neobyčejně pestrý a bohatý, ale také mimořádně přitažlivý. Jeho hlavním přínosem je vedle mimořádné mnohotvárnosti uměleckých zájmů a jejich vysokého profesionálního zvládnutí také významný podíl na formách a směrech slovenského výtvarného umění, ať už se jedná o grafickou a malířskou tvorbu, nebo ilustrování stovek knižních publikací a samozřejmě také jeho dlouholetá pedagogická činnost na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě.

S nesmírným potěšením si dovolujeme nabídnout díla Albína Brunovského v naší Večerní aukci, která proběhne již 7. prosince 2023 v Arthouse Hejtmánek.

205-brunovsky

Celé dílo Albína Brunovského je skutečně neuvěřitelně bohaté a mnohotvárné co do techniky, námětem i výrazem. A je pozoruhodné a příznačné, že každou techniku, kterou volí a kterou se soustředěněji zabývá, dovedl k naprosté virtuozitě. To je důvod, proč můžeme říci, že imaginativní výpověď grafika, malíře a ilustrátora Albína Brunovského je pokračováním nejprogresivnějších tradic moderního slovenského umění dvacátého století. Současně v jeho osobě vyrostl slovenskému umění další z výrazných tvůrčích duchů, jehož činnost poznamenala podobu a směr slovenského výtvarného umění na velmi dlouhou dobu.

­