Pokud vás přitahují staré tisky a knihy, máte nyní jedinečnou příležitost nahlédnout ještě před vydáním katalogu a zahájením předaukční výstavy pod pokličku nadcházející aukce Arthouse Hejtmánek. Kromě jiných atraktivních položek jsme totiž opět připravili i několik lákadel pro milovníky tiskařského a knihařského umění.

Srdečně zveme všechny milovníky umění na JARNÍ ZAHRADNÍ AUKCI již tradičně konanou v naší galerii Arthouse Hejtmánek v pražské čtvrti Bubeneč. Aukce bude probíhat v prostorách přilehlé zahrady ve ČTVRTEK 31. května 2018 od 16 hodin a mimo jiné se budou dražit i následující položky.

THE GENTLEMAN´S RECREATION

RICHARD BLOME (1635-1705) – THE GENTLEMAN´S RECREATION – 1686, Londýn, Roycroft – 2 díly v 1 svazku, 1. vydání, Folio. Polokožená vazba z 18. st., 2 zlacené hřbetní štítky. VYVOLÁVACÍ CENA: 80 000 Kč

Monumentální umělecká encyklopedie pánské šlechtické zábavy 17. století, kterou sestavil Richard Blome. Umění, přírodní vědy, matematika, heraldika, ale především jezdectví, lov, rybaření, zemědělství, sokolnictví a další disciplíny jsou zde kromě textového popisu reprezentovány též rozsáhlou a umělecky hodnotnou grafickou částí s téměř stovkou mědirytinových tabulí vynikajícího anglického malíře, grafika a ilustrátora Francise Barlowa (1626-1704), zakladatele tohoto malířského žánru, jehož předlohy převáděl do leptu i jeho vrstevník Václav Hollar. Stejna kniha byla pred časem dražena i v aukční síni Christie’s.

PRIMA (SECUNDA; TRES) SUPER CODICE IN SUIT HUIC

BARTOLUS DE SAXOFERRATO (1313–1357) – PRIMA (SECUNDA; TRES) SUPER CODICE IN SUIT HUIC – 1540, Lyon, G. Regnault – 43 × 31 cm – 3 díly ve dvou svazcích, Folio – VYVOLÁVACÍ CENA: 28 000 Kč

Pergamenová odřená dobová vazba je tvořena zašlým iluminovaným rukopisem kolem roku 1500 a tkanicemi. Autor BARTOLUS DE SAXOFERRATO byl legendární italský právník, jeden z nejvýznamnějších znalců a učitelů římského práva ve středověku, někdy přezdívaný též ,,svítilnou práva”. Dílo je vyzdobeno třemi dřevořezovými dvoubarevnými titulními listy, stovkami dřevořezových iniciál a zajímavou typografickou úpravou (vkládaná sazba, dvousloupcový tisk, marginálie). Jedná se o pěkný exemplář renesančního paleotypu vzácné francouzské tiskárny.

VOYAGES DU PROFESSEUR PALLAS …

PETER SIMON PALLAS (1741-1811) – VOYAGES DU PROFESSEUR PALLAS, DANS PLUSIEURS PROVINCES DE L´EMPIRE DE RUSSIE, ET DANS L´ASIE SEPTENTRIONALE – 1794, Paris, Chez Maradan – 32 × 27 cm VYVOLÁVACÍ CENA: 45 000 Kč

Luxusní celokožená dobová vazba, zlacení na hřbetě, zlacené vnější i vnitřní filety a ořízky. Pallasova expedice na Ural, do západní Sibiře a ke Kaspickému moři konaná v letech 1768-1774 shromáždila množství nových informací a cenného materiálu. Obrazový atlas na základě tohoto výzkumu předkládá více než stovku mědirytinových map a tabulí, jak jednolistových tak dvoulistových. Vše na kvalitním silnějším papíře. Obrazy zachycují rostliny, zvířata, kostýmy, zvyky, kulturní a užitkové předměty apod. Knize dominuje úvodní monumentální rozkládací mapa Ruského impéria o celkové velikosti 57×112 cm. Neobvykle intaktní exemplář tohoto nákladně vypraveného reprezentativního atlasu Ruska může být ozdobou knihovny i nejnáročnějšího sběratele.

V roce 1767 navštívil P. S. Pallas Kateřinu II. Ruskou a stal se profesorem na petrohradské akademii věd. Mezi lety 1768-1774 vedl výzkumnou výpravu do ruských provincií, Povolží, Uralu a na západní Sibiř, která získala nové poznatky o tamní fauně a floře. Pallas prozkoumal území u Kaspického moře, Uralu, Altaje a Amuru. Mezi lety 1793-1794 vedl další výpravu, tentokrát do jižního Ruska, přičemž navštívil Krym a oblasti poblíž Černého moře. Této výpravy se zúčastnila i jeho dcera a druhá manželka, umělci, vědci, poddaní a armáda. Své zážitky a poznatky pravidelně vydával. Popsal ohromné množství živočichů a rostlin a mnoho zvířat bylo po Pallasovi i pojmenovaných

HERBÁŘ NEBOLI BYLINÁŘ / HERBARIUM

PIETRO ANDREA MATTIOLI (1501-1577) – HERBÁŘ NEBOLI BYLINÁŘ / HERBARIUM – 1596; Čechy, Praha / Bohemia, Prague – 37 × 26 × 10 cm – VYVOLÁVACÍ CENA: 350 000 Kč

České vydání. Významný renesanční lékař a botanik P. A. Mattioli byl italského původu. Studoval medicínu na univerzitě v Padově, ale s učitelem a chirurgem Caravitou navštívil i jiné školy, například Římskou univerzitu. Studia dokončil roku 1523. Jako lékař působil v Sieně, Římě, Tridentu (jako osobní lékař zdejšího biskupa) a v Gorizii, kam byl povolán ve 40. letech. V tomto městě se věnoval italskému překladu známého latinského díla De materia medica od antického učence a lékaře Pedacia Dioskúrida z Anazarby. Od roku 1554 žil Mattioli v Praze, kam byl povolán jako osobní lékař arciknížete Ferdinanda Tyroslkého. V Praze publikoval u Jiřího Melantricha z Aventina roku 1561 své lékařské dopisy v knize nazvané Epistolarum Medicinalium libri quinque (Pět knih lékařských dopisů) a o rok později rozšířený český překlad své knihy Herbář neboli Bylinář. Roku 1563 pak v téže tiskárně vychází německý překlad díla, které vyšlo poprvé roku 1544 italsky a o deset let později, roku 1554 v Benátkách také latinsky. Toto nejvýznamnější Mattioliho dílo vyšlo poté ještě mnohokrát a je vydáváno v podstatě až do současnosti. Herbář vznikl původně jako komentář Dioskůridova již zmiňovaného díla De materia medica. Mattioli jej však neustále rozšiřoval, takže každé následující vydání z doby jeho života je obsáhlejší než předchozí.

Roku 1564 vydal Mattioli u Melantricha knihu De peste liber, v níž se věnuje problematice morové nákazy. Svůj odborný zájem věnoval také výzkumu a léčení syfilidy. Spolu s Ferdinandem Tyrolským odchází roku 1564 do Tyrol na zámek Ambrass. Působil však též jako lékař Maxmiliána II. Zemřel v roce 1578 v Tridentu při cestě do Říma, neboť se zde nakazil morem.