Lyrickoepická skladba Máj Karla Hynka Máchy (1810-1836) vydaná roku 1836 bývá považována za vrcholné dílo českého literárního romantismu. Mácha v této skladbě zcela vybočil z obrozeneckého programu 1. poloviny 19. století a pojal ji jako osobní zpověď rozervaného romantického člověka plného nejistot a otázek po smyslu života.

Zdeněk Sýkora (1920-2011) byl český malíř, jehož práce jsou zastoupeny v mnoha významných sbírkách moderního světového umění a patří ke světovým průkopníkům využití počítače při přípravě výtvarného díla.

KAREL HYNEK MÁCHA

KAREL HYNEK MÁCHA (1810-1836) – ZDENĚK SÝKORA (1920-2011): MÁJ ( 2007) 28,5 x 24,5 cm, VYVOLÁVACÍ CENA: 18 000 Kč

Tak zní encyklopedické zařazení dvou světů mimořádných osobností, které se potkaly v jedné knize – artefaktu vydané v nakladatelství Aulos (2007). A které může znít jako další z Máchovských oxymorónů. V případě Máje, jako jedné z nejčastěji vydávaných českých knih, někdy označované za nejvydávanější českou knihu vůbec (celkové číslo vydání přesahuje 250), tedy asi každý z nás zaznamenal její různá vydání, ilustrované a typograficky připravené nejvýznamnějšími českými umělci. Pro sběratele a nejen pro ně jsou cenná např. vydání, na kterých se podílel František Kobliha, Jan Zrzavý, Max Švabinský, Mikoláš Aleš, Toyen, Jindřich Štyrský, Jan Konůpek a mnoho dalších. Jako každé velké umělecké dílo, lze i Máj interpretovat mnoha způsoby. Sám autor vydal báseň s poznámkou, že hlavním účelem skladby je oslava jarní přírody. Důvodem pro toto uvození díla byla snaha zmást dobovou cenzuru, jež dílo nepřijala. Velikost básně tak byla doceněna až následující generací tzv. májovců, pro něž se Mácha naopak stal kultem.

“Všechny prožitky člověka se ukládají do jeho vnitřní struktury, z níž zase všechno vzniká – ať člověk dělá cokoli, ať mluví, nebo maluje krajinu. Pracujete-li jakýmkoli způsobem, vždycky tvoříte sám sebe.”

Zdeněk Sýkora

„Používám počítač způsobem, jakým používal Leonardo pravítko s kružítkem, jako pomůcku, která však nemá přímý vliv na výsledné dílo“, řekl Zdeněk Sýkora, který již na začátku šedesátých let jako jeden z prvních na světě zapojil do přípravy uměleckého díla počítač. Ačkoli pracoval se systémy, programy nebo náhodností, zůstal malířem: originálním způsobem se zabýval tvary, barvami a jejich vzájemnými vztahy. Kdo se jen trochu vyzná v počítačových programech, rychle zjistí, že se ani u Sýkorových struktur v žádném případě nejednalo o program k produkci výsledného uměleckého díla, jako to například v šedesátých letech propagoval Max Bense. Naopak Sýkora měl u každého obrazu v hlavě jeho působení, chcete-li, jeho estetickou strukturu. Obraz, tedy umělecké dílo, vznikl v každém případě výhradně v autorově hlavě. A u linií to platí dvojnásob.

KAREL HYNEK MÁCHA – MÁJ

arthouse-hejtmanek-maj-aulos-sykora-002

KAREL HYNEK MÁCHA (1810-1836) – ZDENĚK SÝKORA (1920-2011): MÁJ ( 2007) 28,5 x 24,5 cm, VYVOLÁVACÍ CENA: 18 000 Kč

Barevné serigrafie od Zdeňka Sýkory s autorskou spoluprací Lenky Sýkorové. Typografie Zdeněk Ziegler. K vydání připravil Zdeněk Křenek jako 41. svazek, nakladatelství Aulos, Praha 2007. Sazbu z písma John Baskerville a John Sans zhotovilo Mu typografické studio. Vytiskla tiskárna Flora s.r.o. Tisk serigrafií Antonín Komárek a René Řebec. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 99 číslovaných výtisků ve formátu 285 x 245 mm na 200g papíru Munken Lynx.

Srdečně zveme všechny milovníky umění na JARNÍ ZAHRADNÍ AUKCI již tradičně konanou v naší galerii Arthouse Hejtmánek v pražské čtvrti Bubeneč. Aukce bude probíhat v prostorách přilehlé zahrady ve ČTVRTEK 31. května 2018 od 16 hodin a mimo jiné se bude dražit i následující konvolut položek krásných knih neboli bibliofilií od předních českých umělců:

arthouse-hejtmanek-toyen-pisen-pisni

PÍSEŇ PÍSNÍ – s originálními kolorovanými kresbami malířky TOYEN

VYVOLÁVACÍ CENA: 18 000 Kč

JAROSLAV SEIFERT (1901-1986): VLTAVA – s autorovým vlastním rukopisem a devíti grafickým listy od FRANTIŠKA TICHÉHO (1896-1961)

VYVOLÁVACÍ CENA: 55 000 Kč

JOSEF JÍRA (1929-2005): KŘÍŽOVÁ CESTA – vydaná u příležitosti výzdoby kaple Svatého Vavřince na Malé Skále, s autorským grafickým listem

VYVOLÁVACÍ CENA: 12 000 Kč

arthouse-hejtmanek-zykmund-promeny

VÁCLAV ZYKMUND (1914-1984): PROMĚNY – s cyklem autorských grafických tisků

VYVOLÁVACÍ CENA: 18 000 Kč