Pokud patříte k milovníkům krásných knih, resp. bibliofilií, jistě neslyšíte jména Zdeněk Křenek a Aulos poprvé. Arthouse Hejtmánek využil Zdeňkovo přátelské pozvání do sídla nakladatelství a knihkupectví v Michalské ulici, samotném centru staré Prahy.

Jednalo se o návštěvu poklidnou až domáckou, avšak v prostoru s neopakovatelnou atmosférou. Oč je knihkupectví Aulosu komornější, o to větsí genius loci z něj vyzařuje. Není divu. Právě zde v roce 1790 otevřel svou oficínu Václav Matěj Kramerius, aby tu začal vydávat první svazky České expedice.

Později se do domu U Zlatého půlkola nastěhovala rodina tiskařů Jeřábkových a posléze slavný litograf Josef Farský. Dokonce ani poslední „předlistopadový“ nájemce, tedy státní podnik Sběrné Suroviny, který zde měl výkupnu kožek, nedokázal kouzlo tohoto místa zlomit. Dnes Zdeněk už s úsměvem vzpomíná na vůni naftalínu, která se ve vzduchu vznášela ještě léta po jeho nastěhování.

Příští rok tomu bude právě čtvrt století od otevření knihkupectví Aulos a po naftalínu není ani stopy. Kromě pastvy pro oči můžete vnímat vůni papíru, tiskařských barev, dřeva, ale také výborného japonského zeleného čaje, nad kterým naše setkání probíhalo. Kromě životní lásky ke knihám chová Zdeněk Křenek i upřímný obdiv k Japonsku, jeho kultuře a hlavně architektuře.

Během naší návštěvy tak přišla řeč i na jeho nedávnou cestu po Japonsku a na jména jako Kenzo Tange, či Tadao Ando, jenž se řadí ke Zdeňkovým favoritům. Přestože to nebylo cílem, pochopili jsme v tu chvíli ještě hlouběji až zenovou čistotu a minimalismus citlivě rekonstruovaného prostoru a mobiliáře knihkupectví, za kterou stojí architekt Pavel Kolíbal. Ten za koncepci interiéru obdržel mnohá ocenění.

Samozřejmě, že jedna z našich prvních otázek mířila k začátku Zdeňkova podnikání. Příběh nakladatelství Aulos začal v březnu roku 1992. V té době působil budoucí nakladatel v komorním sdružení pro hudbu, poezii a výtvarné umění – Lyře Pragensis. Díky své citlivé básnické duši (tou dobou měl za sebou již dvě vydané básnické sbírky) ale cítil, že jeho představa krásné knihy se liší od konzervativního, či spíše „zakonzervovaného“ pojetí. Toužil po daleko sofistikovanějším provedení publikace a jinému detailu, než byla v té době takřka povinná zlatá ořízka.

Díky svým zkušenostem Zdeněk věděl, že pokud má být výsledek výjimečný, je třeba se obrátit na výjimečné osobnosti ve všech oborech, které se při vzniku knihy uplatňují. Tak započala jeho spolupráce se Zdeňkem Zieglerem, kterého teoretik umění Josef Hlaváček nazýval “Veleknězem české typografie”.

Stejný postup zvolil Aulos při oslovování ostatních profesí a snažil se vyhledat zejména řemeslné rodinné dílny s dlouhou tradicí. Na jeho knihách se tak skutečně podílejí ti nejlepší z nejlepších, tiskaři počínaje a knihvazači konče.
Spolupráce s absolutní špičkou znamenala na svou dobu i vyšší cenu, což spolu s nevšedním pojetím vyvolávalo u sběratelů zpočátku jistou nedůvěru. Dnes je však již nad slunce jasné, že to byl krok správným směrem a dnes je kniha z edice Aulos chloubou nejednoho milovníka umění, a to nejen bibliofilů. Potvrzením je i předlouhý seznam uznání a ocenění, jenž knihy nakladatelství Aulos pravidelně sbíraly a sbírají.

Za citlivou až minimalistickou koncepcí knihkupectví stojí architekt Pavel Kolíbal. Kromě knih, jenž hrají samozřejmě prim, zaujme i prostor jako takový. Zachována byla původní malba z 19. století, která se objevila po odstranění vrstev přemalby. Taktéž podlaha byla sestavena z původních keramických dlaždic a prken.

Při vyprávění je cítit jak moc si Zdeněk Křenek váží umělců, tradic a poctivého řemesla. Zažíváme tak vskutku hřejivý pocit z upřímného sdílení a hájení hodnot tolik známých a blízkých i okruhu přátel Arthouse Hejtmánek.

Při našem loučení si Zdeněk maličko posteskl, že generace opravdu ortodoxních bibliofilů takřka vymírá. Na druhou stranu přibývá investorů, sběratelů a milovníků umění, kteří pochopili, že pořízení krásné knihy je jednou z cest, jak můžete vlastnit dílo třeba i autora, jehož plátno je pro běžného kupce již cenově nedostupné. Přibývá také lidí, kteří nakupují Zdeňkovy knihy jako dárky pro své blízké. Kromě uměleckého, a jak sám nakladatel rád zdůrazňuje, funkčního a živého (kniha by měla zůstat knihou, tedy býti čtena a prohlížena) artefaktu, který nikdy neztratí svou hodnotu. Samozřejmě, zdaleka tím není myšlen jen ekonomický faktor.

Srdečně děkujeme Zdeňkovi za pozvání do prostoru nakladatelství a knihkupectví Aulos v Michalské ulici, který slouží i jako minigalerie grafiky a vzácných tisků. Pokud jsme Vás inspirovali, máme další dobrou zprávu na závěr. V nadcházející aukci bude jednou z dražených položek i kniha z nakladatelství Aulos pocházející ze soukromé sbírky. Jde o velice netradiční vydání Máchova Máje s originálními barevnými serigrafiemi Zdeňka Sýkory.

/foto: Archiv nakladatelství Aulos, Arthouse Hejtmánek/