I když titulek tohoto článku hovoří poměrně jasně, zároveň může být podnětem k hlubšímu zapřemýšlení jak o naivním umění tak o autorovi děl právě probíhající výstavy Arthouse Hejtmánek.

Josef Kotrba neznámý

Zde by asi opravdový hnidopich získal nějaké body. Přestože při prvním pátrání po autorovi, jenž signoval svá díla J.K., K.J., Kotrba či J. Kotrba, nebyla k nalezení prakticky žádná informace, ukázalo se později, že nejméně dva jeho obrazy jsou ve sbírce naivního umění Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a zastoupen je i ve sbírce Poetické galerie Antonína Jiráčka. Jeho obrazy se jednotlivě objevily na souborných výstavách naivního umění v letech 1992, 2000 a 2015. Vzhledem k počtu nalezených děl se dá předpokládat zastoupení i v dalších soukromých sbírkách, nicméně nezmiňuje ho žádná nám známá publikace. Zarytě o něm mlčí Naivní umění v Československu (Arsen Pohribný a Štefan Tkáč, NČSVU, 1967) i Anton Kollár ve svých vzpomínkách (Jak jsem sbíral a poznával naivní umění, Albert 2007).

Josef Kotrba naivní

Pokud bychom pedantsky lpěli na jedné z definic, že naivní umělec nemá výtvarné vzdělání a je autodidaktem, asi bychom museli u Josefa Kotrby přimhouřit oko, protože ač byl vystudovaným architektem, jistě absolvoval na Akademii i kurz malby a kresby. Přes výše řečené není pochyb o tom, že tvorba Josefa Kotrby v převážné většině vykazuje rysy naivní malby.

I když pojem naivní malba či naivní umění je v dnešní době již ustálený terminus technicus, který milovníci umění znají a dokáží správně zařadit a pochopit, stále je částí, nejen laické veřejnosti, vnímán s určitým pejorativním nádechem.

Podle některých odhadů je v běžné populaci jen asi 2–3 promile(!) osob, které si ve volném čase malují, kreslí, vyřezávají, tkají, vystřihují a lepí, nebo se jinak pokouší o výtvarný projev. Naprostá většina tvorby obvykle nemá uměleckou hodnotu a do kategorie umění (byť naivní) by tedy šla zařadit jen stěží.

To se dílech z naší aktuální výstavy rozhodně říci nedá a Josef Kotrba naopak své místo mezi naivními umělci zaujímá zcela po právu.

arthouse-hejtmanek-josef-kotrba-detail

Malíř v zahradě, olej sololit, 75 x 51,5 cm / Herec v roli Kecala, olej, plátno, 37×36 cm

Výstava končí již za týden!

Není však záměrem tohoto článku pouštět se do polemiky, či podat sofistikovaný výklad a detailní historické souvislosti. Většinu zjištěných faktů navíc můžete najít v KATALOGU do kterého kromě dua Tomášů (Tomáš Hejtmánek, Tomáš Hejtmánek ml.) přispěla Anna Janištinová a Antonín Jiráček.

Úkolem tohoto příspěvku je totiž velmi důležité připomenutí, že možnost prohlédnout si vystavená díla Josefa Kotrby končí koncem tohoto měsíce (30. 10. 2023).

Vzhledem k velkému zájmu sběratelů je navíc valná část obrazů již prodaná, takže v této podobě je k vidění pravděpodobně naposled. Pokud z nějakých důvodů návštěvu nestihnete, máme pro vás přeci jen špetku naděje.

Vzhledem k obrovskému zájmu, který nás příjemně překvapil a faktu, že zrestaurována byla zhruba polovina děl, zvažujeme, že další Kotrbovu autorskou výstavu s nově restaurovanými obrazy připravíme opět příští léto.

A na úplný závěr něco pro ty z Vás, kteří jste si oblíbili naše hravé video upoutávky. Máte-li minutu volného času, koukněte se na animovaný “výlet napříč výstavou”  Josefa Kotrby.