Karel Malich se narodil 18. října 1924 v Holicích na Pardubicku. Dnes je jeho jméno spojováno především s novátorskými postupy v abstraktním umění. Mezi roky 1945 a 1950 studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (pod vedením Cyrila Boudy, Martina Salcmana, Karla Lidického, Františka Kovárny). Od roku 1950 do roku 1953 se dále vzdělával na Akademii výtvarných umění pod vedením profesora Vladimíra Silovského.

V počátcích umělecké kariéry se Malich věnoval malbě. Temperovými barvami maloval především přírodu a krajinu v okolí rodných Holic. Jako motiv často sloužil kopec Kamenec. Zpočátku byly jeho obrazy pojaty kubisticky až expresionisticky. Následovaly malby a kresby, u kterých postupně docházelo jak ke tvarovému zjednodušení, tak k přechodu k čisté abstrakci. Od konce šedesátých let začal Karel Malich vedle kresby tvořit také reliéfy a plastiky, ve kterých se zabýval otázkou světla a neustávajícího toku energie.

Určitým shrnutím Malichových poznatků a zkušeností s toky energií byl jeho zápis do skicáku z června-srpna 1972: „Všemi tvary a všemi směry proudí energie, která destruuje, vytváří napětí, odvádí pozornost a vlastně to, co je dané, v sobě ukrývá novou možnost, nový svět, který je mnohem bohatší, a zdá se nevyčerpatelný. Napětí vystřeluje ze soustav, ven do prostoru kolem. To je vlastně nový pocit. Hmota nepůsobí jako hmota, ale jako latentní energie, která vytváří napětí mimo tvary, ale zároveň v nich, kolem nich. Je to neuzavřený, ale otevřený, svobodný, nový svět. Podtrhuji otevřený do prostoru-kosmu.“

vznik-mraku-malich

Zájem o Malichovo dílo byl vždy poměrně veliký a v posledních letech je sběrateli i obchodníky stále vyhledávanější.  Také aukční výsledky a rostoucí ceny děl tomu odpovídají. Dobrým příkladem může být plastika Vznik mraků / Bílý mrak, která se vydražila před několika lety za 2 200 000 Kč

ct-dokument-malich

Karel Malich – Vizionář ve věku rozumu. Dokumentární úvaha o kořenech tvůrčí inspirace sochaře a malíře Karla Malicha k jeho devadesátinám. V roce 2014 natočila ČT tento dokument k Autorovu jubileu, který rozhodně stojí za zhlédnutí. Délka 26 min.

Od plátna do Prostoru

Malichovu zkušenost uspíšily dva lety, uskutečněné krátce po sobě v roce 1970. Během letu z Prahy do Benátek si zaznamenal do skicáku krajinu z letadla, během letu z Benátek do Neapole, proletěl bouří, která mu opět vybavila vzpomínky na dětský zážitek s kameneckým kopcem zbaveným hmoty a volně plující vzduchem. Představa plastiky plující prostorem jej dlouho pronásledovala. Vedle projektů Zavěšených koridorů (1967-1968) kreslených do skicáků dostal prostorovou podobu i tvar náležející k jedněm z jeho nejoblíbenějších – z roku 1970 pochází několik drátěných ovoidů (Vejce, Zavěšená vejce) zastupujících prvé zavěšené plastiky, přestože je nikdy nevystavil. Ovoid byl jedním z nosných tvarů, zajišťujících vnitřní návaznost Malichovy tvorby s přelomem padesátých a šedesátých let. Navrátil se jím ke starším mrakům a tím i k zobrazení empirického motivu.

Od nejranějších let vnímal Malich přírodu jako dění a proměnu. V tvarové různosti plynoucích mraků nacházel podněty pro vnitřní reflexe o nabývání a ubývání hmoty, stálosti a prchavosti, zvratném pohybu a rozpadu. Zavěšenými drátěnými plastikami vyslovil děje upoutávajícíc jej mnoho let, avšak teprve nyní nalezl vhodný způsob jejich provedení.

Jestliže během šedesátých let o živlech pouze mluvil, později se jimi přímo zabýval. Úvodním podnětem se mu stal co nejtvarovatelnější vzduch, jemuž bylo možné dát jakoukoliv podobu. Sem patří i plastika Light Air IV, která bude dražena v zahradní aukci Arthouse Hejtmánek již tento týden!

Lot 195 / KAREL MALICH (*1924) / LIGHT-AIR IV nerezové dráty, nitě, bíle, červeně a černě kolorováno; 215 x 120 x 105 cm
Vyvolávací cena: 1 900 000 CZK (76 000 EUR)

PROVENIENCE / Galerie Vera Munro, Hamburg; Sbírka Rudolf Zwirner, Kolín nad Rýnem / Berlín; Galerie Jiří Švestka, Praha; Soukromá sbírka, Praha. LITERATURA / Karel Malich. Wires I Dráty. Praha: VVP AVU, 2005. s. 203. OBJEKT VYSTAVEN / Galerie Vera Munro, Hamburg (1993); Galerie Peter Pakesch, Vídeň (1993).

Prostřednictvím rozboru vztahů vidoucího a viděného dospívá Malich k vizím a objevům vnitřního světla a průnikům prostorových vrstev a stavů existence znázorněných v plastikách Vnitřní světlo a Trhlina v prostoru. Minulost se v jeho díle stává budoucností a naopak. V desetiletí od roku 1986-1995 se soustředil především na pastely se světelnými vizemi. Využíval figurálních i abstraktních, organických i geometrických forem. Malichovy přístupy se staly základními body vývoje soudobého českého umění. Jeho díla byla vystavována na řadě světových výstav a jsou zastoupena v předních privátních i veřejných sbírkách.

/foto: Ota Palan, Aleš Hejna, artplus,  ČT/

­

Srdečně zveme všechny milovníky umění na JARNÍ ZAHRADNÍ AUKCI již tradičně konanou v naší galerii Arthouse Hejtmánek v pražské čtvrti Bubeneč. Dražit se bude přes 200 položek, celková vyvolávací cena přesáhne 20 milionů korun. Aukce bude probíhat v prostorách malebné zahrady ve ČTVRTEK 31. května 2018 od 16 hodin.

REGISTRACE K AUKCI
Online katalog