Název habáni není označením etnické skupiny, ale lidovým pojmenováním příslušníků sekty novokřtěnců (neboli anabaptistů), kteří se usadili v oblasti jižní Moravy a západního Slovenska. Sekta Habánů vznikla na konci první čtvrtiny 16. století ve Švýcarsku a její vliv se rychle šířil do Itálie, Německa a Nizozemska. Kvůli své radikálnosti byli Habáni pronásledováni a z mnoha míst vyhnáni. Dostali se tak až na Moravu, která za vlády Ludvíka Jagellonského skýtala značnou náboženskou svobodu. Zde byli Habáni i díky svému pozoruhodnému řemeslnému umu pod ochranou šlechty.

Habáni byli zručnými řemeslníky, kteří provozovali desítky řemesel, přičemž v mnoha z nich se stali vyhledávanými odborníky (např. soukenictví, nožířství a mlynářství), jejich umělecky zdobené knihy a rukopisy patřily k nejproslulejším ve střední Evropě. Provozovali také hrnčířství, vyráběli prvotřídní kachle a fajáns. Právě výroba fajánse neboli jemné porézní keramiky, pokryté neprůhlednou bílou olovnato-cíničitou glazurou, někdy obarvenou oxidy kovů, zajistila habánům největší proslulost.

Život i výrobky Habánů, byly svázány přísnými pravidly vycházejícími z bible. Nesměli tak zhotovovat tzv. žertovné předměty, či zpodobňovat figurální a zvířecí náměty. Přesto vyráběli umělecky hodnotné nádoby, jejichž kvalitu lze srovnat s proslulou majolikou z italského města Faenzy. (Po technologické stránce je majolika totéž co fajáns a v současnosti se pojem fajáns používá pro předměty, které byly vyrobeny mimo Itálii.)

Habánská keramika byla a je předmětem sběratelského zájmu u nás i v cizině. Za všechny soukromé sběratele jmenujme alespoň Waltera Koernera, kanadského podnikatele pocházejícího z Moravy, který svou kolekci daroval v 90. letech 20. století muzeu ve Vancouveru, českého malíře Oldřicha Blažíčka, Bohuslava Duška z Prahy nebo laického archeologa a keramika Heřmana Landsfelda ze Strážnice. Řada vynikajících ukázek habánské fajánse pochází z keramické sbírky diplomata, novináře a obchodního ředitele firmy Baťa Huga Vavrečky, dědečka Václava Havla, která je deponována v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze.

/Zdroj: Art+Antiques

Srdečně zveme všechny milovníky umění na JARNÍ ZAHRADNÍ AUKCI již tradičně konanou v naší galerii Arthouse Hejtmánek v pražské čtvrti Bubeneč. Aukce bude probíhat v prostorách přilehlé zahrady ve ČTVRTEK 31. května 2018 od 16 hodin a mimo jiné se bude dražit i následující konvolut habánské a posthabánské keramiky:

­

arthouse-hejtmanek-habanska-keramika-lot20

Lot 20 / HABÁNSKÝ TALÍŘ / 1683 / Fajáns, bílá glazura, malba v barvách vysokého žáru / ⌀ 32 cm

Tvar talíře mělký s rovným okrajem. Prostý, bílý, nahoře na okraji v zeleném věnci nápis .M.A.G. / 1683.

Lepený a doplněný.

VYVOLÁVACÍ CENA:  50 000 Kč

arthouse-hejtmanek-habanska-keramika-lot21

Lot 21 / HABÁNSKÝ TALÍŘ/ 1703 / Fajáns, bílá glazura, malba v barvách vysokého žáru / ⌀ 29 cm

Hluboký tvar s rovným okrajem. Prostý dekor, nahoře na okraji v zeleném věnci IHS / 17 03 – jezuitský nápis Iesus Hominum Salvator (Ježíš spasitel lidí) s typicky rozděleným letopočtem. Na dně dvě modré dvojkružky uprostřed s kyticí. Talíř pochází ze sbírky profesora Oldřicha Blažíčka.

VYVOLÁVACÍ CENA: 60 000 Kč

arthouse-hejtmanek-habanska-keramika-lot22

Lot 22 / DŽBÁNEK / 1730 / Fajáns, bílá glazura, malba v barvách vysokého žáru / 10,5 cm

Džbánek s jedním uchem v barvách bílé a kobaltové modři. Dekorován rozvilinami a geometrickým vzorem. V mezikruží na hrdle nápis: ROSINA. HOT. SINGERIN: 1730.

VYVOLÁVACÍ CENA:  18 000 Kč

arthouse-hejtmanek-habanska-keramika-lot23

Lot 23 / DŽBÁNEK / Polovina 18. století / Fajáns, bílá glazura, malba v barvách vysokého žáru / 9,5 cm

Značeno vespodu: H. Džbánek s jedním uchem v barvách bílé a kobaltové modři. Dekorován stylizovanými květinami a geometrickým vzorem se šrafováním.

VYVOLÁVACÍ CENA: 7 000 Kč

Lot 24 / POSTHABÁNSKÝ DŽBÁN CECHU BEDNÁŘŮ / 1777 / Fajáns, bílá glazura, malba v barvách vysokého žáru / 45 cm

Džbán s jedním uchem, nahoře s úzkým hrdlem a projmutou hubičkou. Na čele je zdoben zeleným věncem, který drží po stranách dvouocasí lvi. Uvnitř věnce cechovní znak bednářů se zobrazením typických předmětů a nářadí. Nahoře nápis s letopočtem M.1777.K. Po obou stranách motivy stromků s modrými plody a se stavbami na pozadí.

VYVOLÁVACÍ CENA: 40 000 Kč

Lot 25 / POSTHABÁNSKÝ DŽBÁN CECHU KOLÁŘŮ / 1783 / Fajáns, bílá glazura, malba v barvách vysokého žáru / 32 cm

Džbán s jedním uchem, nahoře s úzkým hrdlem. Bohatě zdoben stylizovanými kyticemi v barvách kobaltové modři, žluté a zelené barvy. Na čele v kartuši jsou namalovány předměty a nástroje cechu kolářů (pily, sekery, dláta, kolo a další) a letopočet 1783. Na jedné straně motiv bači se psem a stádem ovcí a na druhé oráče s pluhem taženým voly. Ve spodní části je po obvodu nápis: CURO.MALIK-SILNI.TRUNEK KUZIWANI WIEK.KRATI.A.ROZUM MIENI (SILNÝ TRUNĚK K UŽÍVÁNÍ VĚK KRÁTÍ A ROZUM MĚNÍ). Velmi dobrý stav.

VYVOLÁVACÍ CENA: 40 000 Kč

arthouse-hejtmanek-habanska-keramika-lot26

LOT 26 / HOLÍČSKÁ KROPENKA / Polovina 18. století; Západní Slovensko, Holíč / Fajáns, bílá glazura s malbou ve žluté, růžové a hnědé barvě / 27 x 14 cm

Motiv hlavičky jako nádobky na svěcenou vodu na rokajové kartuši. V horní části ještě reliéf světice a nad ní dírky k zavěšení kropenky. Velmi dobrý stav.

VYVOLÁVACÍ CENA: 10 000 Kč