Dechberoucí a zároveň vtipný olej Rámájana ruského malíře Borise D. Grigorijeva se naposledy představil české veřejnosti před 88 lety v rámci výstavy skupiny slovanských umělců v Praze. Na večerní aukci určené pro náročné klienty a sběratele ho nabídne 6. prosince od 18 hodin aukční dům Arthouse Hejtmánek. Neobvykle pojaté dílo se tu bude dražit od 9 milionů korun.

Boris D. Grigorijev namaloval Rámájanu na počátku roku 1931 na Francouzské riviéře, kde po emigraci z Ruska žil. Ovlivnila ho při tom východní kultura. Dílo vychází ze starověkého indického eposu o životě prince Rámy. Jeho ústřední postavou je Sítá, bájná hrdinka a princova božská manželka, ztělesňující věrnou manželskou lásku. Oduševnělou krásku v sárí zachytil malíř s tradičním indickým hudebním nástrojem v ruce, obklopenou vegetací a zvířaty. Grigorijev obdivoval filosofii nenásilí indického politického vůdce Mahátmy Gándhího, jemuž je obraz dedikován.

„Obraz Rámájana má světový potenciál. Před třemi lety se nabízel v londýnské aukční síni Sotheby´s a vyvolávací cena tehdy byla stanovena na přibližně 22 milionů korun. Fakt, že se obraz dostal na tuto největší a nejsledovanější světovou aukci, svědčí o jeho mimořádných kvalitách. Nyní se Rámájana nabízí znovu a za velmi lákavou vyvolávací cenu. Patří rozhodně k nejpřitažlivějším dílům jak v naší aukci, tak na celém podzimním uměleckém trhu.“

Tomáš Hejtmánek

Obraz Rámájana byl poprvé vystaven v Praze ve Francouzském instutu na výstavě skupiny Skythů v roce 1932. Po výstavě obraz zůstal uložen v redakci německého deníku Prager Presse, odkud přešel do soukromého majetku až v roce 1947, tedy dlouho po malířově smrti. Až do své londýnské aukční premiéry se pak už obraz na veřejnosti neobjevil.

Obraz má svým exotickým tématem ve tvorbě Borise Grigorijeva výjimečné postavení. Malíř sám totiž Indii nikdy nenavštívil. Podnět k obrazu nejspíše zprostředkoval Nikolaj Konstantinovič Rerich, přítel a stejně jako Grigorijev člen uměleckého sdružení Mir iskusstva (Svět umění), který naopak Indii osobně procestoval a obdivoval její kulturu.

Jak plyne již z názvu obrazu, východiskem byl starý indický epos Rámájana, přičemž malíř, známý převážně jako figuralista a portrétista, se zaměřil na hlavní ženskou postavu Situ, snoubenku hlavního hrdiny Rámy. Je vyobrazena jako celá figura v tradičním indickém oděvu, hrající na hudební nástroj veenu. Kompozici doplňují symbolická zvířata (opice, kráva) a doplňující figury rolníků v pozadí a dvou hlav s asijskými rysy po straně.

Styl malby odpovídá způsobu, jakým Grigorijev většinou pracoval: tvář je pečlivě propracovaná, hlavní síla výrazu soustředěna v pronikavých, výrazných očích, zbytek postavy je pak malován volněji a ostatní části kompozice jen zcela náznakově, až na hranici čitelnosti. Východiska této metody lze hledat na jedné straně v ruské malbě ikon, na druhé straně v dobové evropské malbě tzv. Nové věcnosti.

Boris Dmitrijevič Grigorijev (1886–1939) se narodil v bohaté ruské rodině. Patří k nejvýrazněším osobnostem ruské malby 1. poloviny 20. století. Studoval ve Stroganovově institutu a na petrohradské Akademii. V roce 1913 si umělecké vzdělání doplnil ještě při pobytu v Paříži. Vrátil se do Ruska, ale po bolševické revoluci zemi opustil i s rodinou. Přes Finsko se dostal do Berlína a odtud do Paříže. Usadil se v Cagnes- sur-Mer a stal se vyhledávaným portrétistou. Hojně vystavoval a působil jako pedagog v Chille, New Yorku i ve vlastní soukromé škole ve Francii. Pražskému publiku se poprve představil samostatnou výstavou v Mánesu v roce 1926.

Díla Borise Grigorijeva se nacházejí ve sbírkách mnoha muzeí v Rusku i na Západě. Jedna z jeho vůbec nejvýznamnějších maleb, monumentální paraván Tváře světa (1920–1931), vystavená spolu s Rámájanou v Praze v roce 1932 a původně dedikovaná Společnosti národů, se dnes nachází ve sbírce Národní galerie v Praze.

Srdečně zveme všechny milovníky umění na VEČERNÍ AUKCI 2018 již tradičně konanou v naší galerii v pražské čtvrti Bubeneč. Předaukční výstava bude probíhat v prostorách Arthouse Hejtmánek, Goetheho 17/2, Praha 6 od 19. 11. do 5. 12. 2018, (Po – Ne: 10.00 – 18.00)