Milí přátelé a milovnící umění. Nejprve bychom Vám rádi poděkovali za přízeň, kterou jste nám věnovali v roce 2022. Věříme, že se budeme nadále setkávat i v budoucnu. Protože loňský rok se nesl ve znamení našich desátých narozenin, dovolte nám malou rekapitulaci:

Za dobu desetileté existence galerie a aukčního domu Arthouse Hejtmánek se podařilo uspořádat sedmnáct sálových a šest online aukcí spolu s šesti výstavami, ke kterým jsme vydali katalogy a publikace.

V prvních pěti letech naší galerijní působnosti se nám podařilo důstojně prezentovat rozsáhlou uměleckou činnost Jaroslava Horejce a ukázat životní dílo takřka neznámého poválečného výtvarníka a básníka Milana Beránka. Narození těchto sochařů od sebe dělí 50 let, což také výrazně odlišuje jejich tvorbu. Rozdíly výtvarné reprezentace určitých období a jejich kontrasty jsou ostatně tím, co naši galerii do jisté míry charakterizuje.

Výstava Milan Beránek

Z výstavy Milana Beránka, 2017 /foto: Archiv Arthouse Hejtmánek/

Stejně tak pořádané aukce prezentují kupříkladu uměleckou stopu 15. století vedle novomediální tvorby – digitálního umění, kterému se od roku 2022 chceme více věnovat včetně NFT. Naše uchopení technologie NFT přitom neznamená být za každou cenu její součástí, je to spíše momentální chápání systému způsobem, který je pro nás srozumitelný, pro digitální umění obohacující a do budoucna udržitelný.

Otevřenost, stylová i formální pestrost je od počátku naším specifikem. Proto zahrnujeme do aukční nabídky nejenom výtvarné umění ale i starožitnosti a design. Byla by škoda opomenout mistrnou řemeslnou kvalitu například starých hodin či kvalitní nábytek z různých období.

Druhá polovina dekády našeho fungování pro nás znamenala značný nárůst počtu konaných výstav a aukcí. Podařilo se ustavit tradici dvou sálových aukcí ročně – zahradní a večerní a naše nabídka se rozšířila i o online aukce. Opět jsme našli čas na výstavní aktivity a krátkým dokumentárním filmem z naší produkce jsme otevřeli výstavu výtvarných děl Jaroslava Verise.

Shodou šťastných náhod a tvrdé práci se podařilo přiblížit život (vydané paměti + výstava) a ranou tvorbu české významné umělkyně Minky Podhajské, která je spojována především s nadčasovými návrhy hraček.

V roce 2022 se pak podařilo stihnout i dlouho plánovanou výstavu rámů. Částečně prodejní expozice věnovaná zhruba třem stovkám starých obrazových a zrcadlových rámů z dob od renesance do padesátých let 20. století měla za cíl poskytnout širší vhled do významu rámování v dějinách výtvarného umění.

Minka Podhajská - výstava Arthouse Hejtmánek

Z výstavy Minky Podhajské, 2021 /foto: Archiv Arthouse Hejtmánek/

Naše cesta, úspěchy a rekordy

V aukční sféře naší činnosti a mezi uskutečněnými autorskými rekordy vyniká nejdráže prodané dílo českého poválečného umění z roku 1958, Akce I (Vajíčko) od Mikuláše Medka. Detail pronikavého oka modré postavy dodnes neonem září ve štítu budovy galerie prostřednictvím díla Michala Škapy. Mezi další dva u nás rekordně prodané obrazy pak patří Praha, pohled z atelieru na Petřín Oskara Kokoschky (52 mil.) či Královna moří Jana Zrzavého (27 mil.).

Těší nás stále se zvyšující procenta prodaných výtvarných děl a starožitností. Snažíme se poskytnout co nejširší nabídku, což dokazuje i počet aukčních položek, jejichž souhrn činil v sálových aukcích takřka čtyři tisíce.

Podařilo se nám během desetileté existence najít své pevné místo na trhu s uměním a přilákat velké množství sběratelů a investorů z celého světa. Podstata naší práce však nespočívá ani tak v řazení za sebou jdoucích událostí, jako v dialogu, který probíhal a stále probíhá mezi námi a sběrateli, našimi přáteli, milovníky umění, mecenáši či jen kolemjdoucími, kteří se ocitli v zahradě galerie zcela náhodou.

Umění rámu - NFT - Arthouse Hejtmánek

Z výstavy Umění rámu, 2022. V pozadí jedno z digitálních děl Magna Mutatio, které vytvořil Kryštof Brůha
/
foto: Archiv Arthouse Hejtmánek/

Připomeňme závěrem, že jsme čtvrtým rokem hrdým partnerem České filharmonie, která vstupuje do své 127. sezony. Vzniká tak jedinečné propojení hudební zkušenosti s tou výtvarnou.

Děkujeme všem za podporu a těšíme se na spolupráci v  roce 2023!

­