Pro některé sběratele a lovce “pokladů” se stěží najde něco více vzrušujícího, než je aukce. Aukce jsou samozřejmě způsob obchodování, ale pro někoho mohou být stejně tak dobře i sportem. Mohou se stát také hlavním zdrojem při nákupu nábytku, uměleckých děl, automobilů a vlastně skoro všeho, na co si dokážete vzpomenout.

Naučit se přihazovat v aukci je jen první krok. Pokud s aukcemi začínáte, následující tipy a shrnutí výhod a nevýhod vám pravděpodobně pomůžou, než začnete přihazovat. Ostřílení aukční harcovníci se možná pousmějí nad následujícími radami, ale vzpomeňte si: Jak vypadaly vaše začátky? Nejsou vám některé z chyb a varování povědomé?

Před aukcí si vždy dobře prostudujte platební podmínky

Ujistěte se, jestli aukční dům akceptuje vámi zamýšlený způsob platby, přijímá šeky nebo kreditní karty, zda se dá platit na účet, či je možno skládat hotovost. Zeptejte se také na jistinu a poplatky. Na některých aukcích musíte při registraci složit vratnou zálohu. Velmi časté je také připočítání provize aukčního domu k přiklepnuté ceně. Vaše vítězná nabídka tak naroste ještě o tuto částku.

Neotálejte s vyzvednutím vyhraných položek

Na některých dražbách si musíte vydražené předměty okamžitě vyzvednout. Jinde se účtují poplatky za uskladnění, případně za doručení. Vždy se informujte na způsob vyzvednutí již před aukcí.

Navštivte předaukční výstavu

Zúčastněte se výstavy, nebo prohlídky draženého zboží, i když jste viděli fotografie v aukčním katalogu. Pokud budou předměty vyžadovat opravu, či další investici, ujistěte se, že to pro vás bude stále výhodné. Poznamenejte si čísla lotů a detaily u položek, na které chcete při aukci přihazovat.

I když máte k dispozici skvěle zpracovaný aukčí katalog, návštěva předaukční výstavy by měla být samozřejmostí. /foto: Arthouse Hejtmánek/

Nedejte na sobě znát zájem

Během výstavy i aukce zůstaňte klidní a nedejte na sobě znát, když narazíte na věci, které chcete získat. Nechcete přeci oznamovat své záměry dalším účastníkům. Mohli byste tím zbytečně přitáhnout pozornost ostatních dražitelů a zvýšit finální cenu upozorněním na konkrétní kusy. Pokud si vaši konkurenti nevšimli vámi vytipované položky, nedávejte jim důvod se k ní vrátit.

Zaregistrujte se pro kartu s číslem

Jakmile dorazíte, ihned se zaregistrujte a vyžádejte si své dražební číslo, resp. kartu s tímto číslem. Bez ní se nemůžete účastnit.

Vhodné oblečení

Ujistěte se, že se oblékáte prakticky a vhodně vzhledem k charakteru aukce. Při aukci umění v zámeckých prostorách je vhodný jiný oblek, než při aukcích, které se konají venku nebo ve stáji. Pokud tápete, o vhodném oblečení pro různé příležitosti se více dozvíte třeba v knize o etiketě.

Po přiklepnutí již není cesty zpět, zvažte své příhozy a nepřihazujte na položky, u kterých si nejste jisti, zda je opravdu chcete koupit. /foto: Arthouse Hejtmánek/

Přibalte skládací židli

Přibalte sklápěcí židli pro případ, že by byla všechna místa obsazena než dorazíte. (V našich krajích asi na podobný problém nenarazíte, v zahraničí, kde je tradice aukcí podstatně větší a jejich podoba velmi různorodá, to může být užitečná rada)

Stanovte si maximální částku, kterou jste ochotni zaplatit

Nastavte maximální částku, kterou jste ochotni zaplatit za každou položku a poté ji držte. Je velmi snadné se dostat do aukční horečky a nabídnout mnohem víc, než jste chtěli. Pokud si nejste jisti svou pevnou vůlí, navštěvujte aukce se zodpovědným přítelem, který vás “pohlídá”.

Nedostaňte se do dražební přestřelky

Nezapojujte se do přihazovací války jen proto, že chcete někoho porazit. Pokud se necháte vyprovokovat, možná porazíte soupeře, ale cena za takové vítězství bude příliš vysoká až dojde na placení vydražené položky.

Nepřihazujte rovnou vaše maximum

Nedávejte maximální nabídku hned na začátku dražby – licitátor zvyšuje cenu postupně, dokud nejsou žádné další nabídky.

Začněte přihazovat, když se cena zvyšuje

Aukce probíhají rychle. Pokud váháte příliš dlouho, příklep může přijít dříve, než budete mít odvahu přihodit.

Nepřihazujte, pokud si nejste jisti, že chcete koupit

Pokud je vaše nabídka nabídkou vítěznou, musíte předmět zaplatit. Po finálním úderu kladívka už své rozhodnutí nemůžete změnit.

V Americe můžete nakupovat v aukci třeba i zemědělskou techniku a to přímo na farmách či na poli. Nezbytnou výbavou se tak mohou stát třeba i gumáky.  U nás jsou aukce pod širým nebem spíše vzácnější. Na zahradní aukce Arthouse Hejtmánek pláštěnky a holínky nejsou naštěstí potřeba. /foto: Arthouse Hejtmánek/

Jako inspirace nám posloužil článek 15 Auction Do’s and Don’ts – Bidding Tips for Beginners který je k přečtení na www.thespruce.com (v angličtině).