Pokud máte rádi sklo, respektive sklářské umění, neměla by vám uniknout výstava Jakub Berdych st. – SKLOREALISMUS v galerii Kuzebauch. Do 18. března 2018 máte možnost v této pražské galerii vidět plastiky různých stylů, barev a tvarů foukaných ze skla do forem, ale i pozoruhodné plošné obrazce doplněné například bronzem.

Jakub Berdych není snílek, ale sklorealista. Ví, co si může dovolit on, a co materiál. Potenciál má pro něj smysl jen tehdy, je-li skutečně využit. Není to ale studené racio. V jeho vidění světa je totiž neustále přítomna až dětská radost z prvního nalézání, jakou by si rád uchoval každý. A díky jeho dílům je to alespoň na chvíli možné i pro nás.

Petr Nový,
hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, kurátor Galerie Kuzebauch

Jakub Berdych si získal pozornost nejen jako vyhledávaný restaurátor historických interiérů, ale i designér a sklářský výtvarník. Od roku 2003 působí též jako pedagog na katedře designu Technické univerzity v Liberci. Pro jeho tvorbu je příznačná nenápadná monumentalita odvozená od lapidárních tvarů daných přírodou, ale i vtipné výtvarné citace tvarosloví vytvořeného bez uměleckých ambicí anonymními tvůrci technického řešení průmyslových výrobků resp. obalů na tyto výrobky.

Pojítkem mezi Berdychovými díly je okolní svět a stopy člověka v něm. Prochází se po zemi s otevřenýma očima a myslí, doslova si jej přetavuje do skla, ať již v podobě plastik, lahví nebo váz. Je kreativní v pravém slova smyslu, výtečně ovládá umění zkratky a pointy, má smysl pro nadsázku a kontextuální hru na schovávanou. Dokáže prostě ze skla tvořit nevšední všednosti, někdy podle puritánů k materiálu až neuctivé, jak ostatně s gustem činí i jeho o generace mladší souputníci.

Tavené plastiky poctivě vytvořené na základě forem odvozených od těch nejbanálnějších předmětů nabízejí překvapivou noblesu a nadčasovou stabilitu a vřazují tvorbu nenápadného a skromného výtvarníka do aktuálních trendů. Aniž by z nich vyčuhovala poplatnost těmto trendům a akutní potřeba zaujmout prvoplánově mediální sféru a kurátory lačné po nových podnětech.

O AUTOROVI:

1953 narozen v Praze
1975-83 působí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
od 1983 pracuje jako restaurátor, designer a sklářský výtvarník
1982-85 spolupráce na výpravě filmů, např. Panna a Netvor, Adéla ještě nevečeřela, Monstrum z galaxie Arkana
1983 rekonstrukce historického interiéru zámku v Českém Dubu
1985 rekonstrukce historického objektu kavárny Pošta v Liberci
1986 návrh a realizace kubistické vstupní brány hřbitova v Praze-Ďáblicích
1987 rekonstrukce historického objektu České spořitelny v Liberci
1992 design a realizace interiéru v historickém objektu banky ČSOB v Liberci
1994-96 design a realizace interiéru v Novém kostele v Kolíně nad Rýnem
1996-97 design a realizace interiéru jednotky ARO nemocnice v Liberci
2000-01 design a realizace interiéru Synagogy v Liberci
od 2003 působí na Technické univerzitě v Liberci, katedra designu (KDE FT TUL)

ve volné tvorbě se zabývá tématem Co po nás zbyde?např. Sporák z cyklu Otisky a věnuje se tvorbě užitého umění ze skla – Vázy, Mísy. Žije a pracuje v Praze a na Malé Skále v severních Čechách, kde jako kurátor pořádá výstavy současného umění v Maloskalské galerii Josefa Jíry.

foto Gabriel Urbánek