Mikuláš Koperník byl při výběru dalšího díla pro náš blog jedním z jasných favoritů. Ve večerní aukci Vám nabídneme dílo DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM (Lot 2), které svým obsahem patří k základním stavebním kamenům lidského poznání. Tato kniha je předmětem aukčního nebo přímého prodeje zcela výjimečně. Dochovala se jen asi ve 400 exemplářích a pro svou vzácnost i význam je tak dlouhodobě celosvětově prakticky nedostupná.

Mikuláš Koperník

Mikuláš Koperník (Mikołaj Kopernik)

Mikuláš Koperník (1473-1543), toruňský rodák, warmijský kanovník, právník a lékař, studia v Bologni a Padově, matematik a astronom. Tvůrce heliocentrické teorie vesmíru a ve 20. století po něm nazvaného, tzv. Koperníkovu principu. Psal latinsky a německy, soudobým okolím byl považován za Poláka. Jeho knihy byly církví zakazovány až do konce 1. třetiny 19. století. Pohřben v katedrále ve Fromborku (Polsko). Jedna z největších postav světové vědy všech dob.

Koperníkovo dílo “Šest knih o pohybu nebeských sfér” uzavírá tisíciletou nadvládu ptolemaiovského geocentrického výkladu kosmu. Uvádí do středu vesmíru Slunce, neboť tento model lépe odpovídá měřením a pozorováním, která dlouhou dobu nepřinášela potřebná vysvětlení jevů na obloze. Podle heliocentrického názoru obíhají planety jako tzv. sféry po kruhových drahách kolem Slunce, středu vesmíru. Současně rotují kolem vlastní osy, a opisují tak svou osou plášť kužele. Tento pohyb byl označen jako precesní. Text je doložen mnoha exaktními výpočty a tabulkami.

­

NICHOLAS COPERNICUS (1473-1543); DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM; VYVOLÁVACÍ CENA: 1 900 000 Kč

Provenience: Josef Jan Fryč (1861 Paříž – 1945 Praha), český průmyslník, mechanik, optik, výrobce dalekohledů, astronom a mecenáš. Roku 1898 zakoupil pozemek u obce Ondřejov ve středních Čechách, kde vybudoval hvězdárnu a roku 1928 ji věnoval Československé republice. Dle sdělení jeho potomků zůstala kniha po smrti Fryče v majetku rodiny. Evidenční číslo na titulním listu dole tužkou je zřejmě psáno jeho rukou. Jiné přípisky exemplář nenese a jeho předchozí majitelé nejsou známí.

Takto zásadně zvrátit pojetí vesmíru nebylo proti pevně vžitým zvyklostem pro tehdejší společnost přijatelné, církev knihu zakázala a i reformátoři jako Luther či Melanchton jí okázale opovrhovali. Ke Koperníkovu dlouhému a těžkému váhání se zveřejněním díla, výrazně přispěl, zde v závěru knihy připojený podpůrný text, “Narratio prima” matematika, astronoma a Koperníkova podporovatele, Georga Joachima von Lauchen, zvaného Rheticus (1514-1574). Jeho působení klíčovým způsobem posunulo Koperníkovo uvažování a obtížné rozhodnutí s textem vystoupit a oproti církvi teze obhájit.

Lépe a exaktněji definované jevy na Zemi a ve vesmíru se tak staly východiskem pro lepší určování zeměpisných souřadnic, posun v trigonometrii a navigaci, přesnější měření času a reformu kalendáře. Tyto faktory dále následně přispěly k rozvoji mořeplavby, poznání nových teritorií pevninských i oceánských a nebývalému rozkvětu světového obchodu. Přímý i nepřímý vliv Koperníkových principů ukončil středověká schémata a uvedl nový rodící se moderní svět. Přestože jsou dnes jeho teze v jednotlivostech překonány, sloužily i ve 20. století a slouží dodnes jako významný pramen studia teoretické matematiky, teorie relativity nebo hodnocení postavení pozorovatele vůči svému okolí.

Srdečně zveme všechny milovníky umění na VEČERNÍ AUKCI 2018 již tradičně konanou v naší galerii v pražské čtvrti Bubeneč. Předaukční výstava bude probíhat v prostorách Arthouse Hejtmánek, Goetheho 17/2, Praha 6 od 19. 11. do 5. 12. 2018, (Po - Ne: 10.00 - 18.00)