„Skutečný umělec se nepředvádí – jest“, napsal Josef Čapek ve své nadčasové knize postřehů, aforismů a úvah s názvem Psáno do mraků. Příjemnou událostí letošní předaukční výstavy v Arthouse Hejtmánek, konané 20. 5. – 5.6. bude představení obrazu U pultu od Josefa Čapka z roku 1933. Reprezentativní malba, navazující tématicky na motivy Pijáků z jeho dřívějších období doplní chybějící místo v poznání tvorby, neboť byla před druhou světovou válkou odvezena za oceán. Pro sběratele je to opět skvělá příležitost k setkání se zástupcem, který bezpochyby patří mezi nejoblíbenější a nejdražší autory moderny. V posledních letech přinášely některé aukce opravdu překvapivé výsledky a v minulém roce (2018) sběratelé za Čapkova díla na aukcích utratili rekordních 45 milionů korun.

„Sociálně laděné téma Pijáků se v Čapkově malbě poprvé objevuje už v předválečné kubistické periodě, výrazně je zastoupeno zejména v období 1917-1919 a následně ve dvacátých letech v tzv. Periodě chlapů. Čapek je však neopouští ani ve třicátých letech, kdy je jeho tvorba inspirována převážně životem na Oravě, kam jezdí každoročně s rodinou na prázdniny. Scénu z nálevny maloval roku 1933 ve třech verzích.

­

V pozůstalosti Josefa Čapka se zachovalo také šest náčrtků s podobným výjevem, většinou adjustovaných na společné podložce a autorsky datovaných 1933.

Pravda není v opojení, pravda je v jasnosti. Ale té jasnosti má předcházet opojení.

Josef Čapek

Malba je provedena na továrně šepsovaném plátně, které Čapek obvykle používal. Živelný malířský rukopis se shoduje s doloženými originály z daného období. Fyzický stav malby i podkladu odpovídá dataci práce. Signatura je autentická.

Předložená práce je  evidována v pracovním soupise Čapkových olejů, který sestavoval v šedesátých až devadesátých letech JUDr. Jaroslav Slavík, pod e. č. 460 (s názvem Pijáci II). Vystaven byl  na členské výstavě Umělecké besedy v Obecní domě v Praze v lednu až únoru 1935 (č. kat. 17, U pultu, 1933) s prodejní cenou 5000 korun.

Obraz pochází ze spolehlivě doloženého rodinného majetku a jeho provenience je sledovatelná až k prvnímu majiteli, dr. Karlu Steinbachovi, příteli bratří Čapků, který patřil mezi Pátečníky. Prodej obrazu je uveden v Čapkových záznamech o příjmech z roku 1935.“

Arthouse-Hejtmanek-Capek-U-pultu-small.jpg

U PULTU, 1933
Olej, plátno / 80 × 50 cm
Sign. vpravo dole: J. Č. 33.
VYVOLÁVACÍ CENA 3 500 000 Kč

Josef Čapek (1887–1945) se narodil v Hronově. V letech 1904–1910 studoval na pražské Uměleckoprůmyslové škole u profesorů Dítěte a Maška. Názorový střet kvůli vnímání Picassa a Braqua byl důvodem jeho odchodu ze Skupiny výtvarných umělců. Byl členem skupiny Tvrdošíjných.

Kromě výtvarné činnosti byl aktivní také coby publicista a literát. Jeho osobní pochopení a vstřebání kubismu patří k tomu nejlepšímu a nejoriginálnějšímu, co české moderní umění dalo světu.

Bezprostředně po vypuknutí druhé světové války byl Čapek zatčen, zemřel v koncentračním táboře krátce před koncem války v dubnu 1945.

­

PhDr. Pavla Pečinková, CSc.