Tento víkend proběhl již 33. festival současného umění v uměleckém studiu BUBEC. Tématem aktuálního ART SAFARI byla dualita dobra a zla. Celý název akce tedy trefně zněl Art Safari 33: NEBEPEKLO / 16.-17.6.2018.

Art Safari se konají dvakrát ročně již od roku 2000 a skupinové výstavy představují formou open studios jak etablované umělce, tak začínající české i zahraniční tvůrce. Nejedná se o strohé formální prezentace, ale o akce plné workshopů a s bohatým doprovodným programem, takže na své si přijdou všichni, včetně dětí.

Oproti předchozím ročníkům se třicáté třetí Art Safari posunulo k trochu spirituálnějšímu pojetí, i když vzhledem k některým dílům a performancím, by o tom leckterý věřící mohl pochybovat. Mimo jiné jste si na akci třeba mohli pořídit propustku do nebe od Olgy Ziȩbińske. Odpustek vás navíc nestál ani korunu, stejně jako svěcená káva, nebo svěcený nanuk. Platidlem bylo v tomto případě vaše vyznání se ze svých hříchů této polské performerce, studentce alternativního divadla.

Zhoupněte se …

Je libo svěcenou vodu, či kávičku?

Pohoupání na houpačce, jejíž bázi tvoří obří krucifix (dílo Martina Pertla), pravděpodobně také ocení spíše otrlejší jedinci a rozhodně se dá spolu s dalšími exponáty považovat za řekněme kontroverzní. Ať už jste příznivci nebo odpůrci podobných postupů v umění, právě jistá kontroverznost a duální tematické vymezení rámce Art Safari dalo impuls k diskuzi a střetu protichůdných principů. Kurátorka výstavy Daniela Kramerová k tomu říká: „Jako v staré skládačce nebe, peklo, ráj tu představíme mozaiku možných náhledů, s mnoha možnostmi čtení dotvářenými osobním vkladem diváků a účastníků.“

Moderní a současné umění mnohdy ukazuje, že i jeho hlavním smyslem je propojení materiálního smyslového světa vizuality, s mimosmyslovou, duchovní oblastí, chceme-li transcendencí, či spiritualitou.

Ve spojitosti se studiem BUBEC je jistě na místě zmínit i právě probíhající výstavu m3 / Umění v prostoru. Pořadatelé ze studia BUBEC se v kontextu festivalu umění ve veřejném prostoru obrací k tematice hlubokého rozporu mezi publikem tvořeným širokou veřejností a uměleckými profesionály, otázkám spojeným s různými vrstvami společenské hierarchie v městské populaci a zvláštnímu vztahu mezi místními obyvateli a krátkodobými návštěvníky.

Víkendové Art Safari nebylo pouze přehlídkou výtvarného umění, ale i designu, performance či scénografie. Akci doprovázely koncerty (Phill Shoenfelt, Tomáš Najbrt, Please the Trees) a v komunitní zahradě jste si mohli oddechnout, vyvětrat sebe, psy i děti, či vystoupat na atypickou rozhlednu a sledovat mumraj v zahradách i v areálu hlavní haly, která kdysi sloužila jako bramborárna.

O její přeměnu na sochařské studio se zasloužil hlavně Čestmír Suška, jehož dílo také plní podstatnou část okolí. V tomto případě má podobu převážně kovových soch a objektů vytvořených ze starých průmyslových nádrží a potrubí, i když k vidění jsou i „ušlechtilejší“ materiály, jako dřevo či keramika.

Kurátorka: Daniela Kramerová, Grafický design: Daniel Suška

Zúčastnění umělci: Angel&Devil, Mikoláš Axmann, Alena Beldová, Beatrice Dandová, Jiří David, Eva Fajčíková, Patrik Hábl, Jiří Kobr, Martin Kocourek, Maud Kotasová, Andrea Králová, Matouš Lipus, Micl, David Moješčík, Martin Mulač, Ondřej Oliva, Martin Pertl, Míla Preslová, Filip Sabol, Martin Salajka, Klára Sedlo, Miloš Šejn, Ondřej Vyhnánek, Olga Ziȩbińska.