Přibližně před týdnem (26. 6. 2018) jsme se zúčastnili zajímavé vernisáže projektu STŘÍLNY v oboře Hvězda na Bílé hoře. Svou bitvu se zde tentokrát rozhodl bojovat Patrik Hábl. Jako strategické místo k opevnění využil letohrádek Hvězda, ve kterém Památník národního písemnictví, spravuje část svých sbírek. Právě do obvodové zdi letohrádku zakomponoval autor 33 svých obrazů.

Zasvěcení ale vědí, že některé střílny ukrývají i několik obrazových „vrstev“, skrytých před zraky návštěvníka, takže celkový počet instalovaných Háblových děl bude ještě vyšší. Přesné číslo vám ale neprozradíme ani my. Každopádně i toto nevyjevené tajemství zapadá do prostředí stavby, kterou nechal uprostřed obory podle vlastního návrhu v letech 1555–1556 postavit Ferdinand Tyrolský. Celý objekt letohrádku Hvězda provází číselná symbolika a půdorys ve tvaru šesticípé hvězdy (hexagram) pak symbolizuje spojení dvou protikladných sil do vzájemné harmonie.

Pokud znáte dílo Patrika Hábla, jistě vás napadne třeba spojitost se starším projektem „Transformace krajiny“ (2013). Zde, v případě Střílen je ale převedena realita krajiny vnitřní, tušené, do reality a prostoru fyzického. V souvislosti s původní funkcí střílen, jako prvku architektonického, krajinného a „bojového“ tak vzniká paralelní prostor a možnost prolínání umělcova i divákova vnitřního a venkovního světa.

Kurátor výstavy Zdeněk Freisleben k tomu říká:

Ve svém projektu Střílny Patrik Hábl vychází z místa, které je často spojováno s bitvou na Bílé hoře. Tyto střílny, jejichž původní stavební účel měl funkci obranné palby do blízkého okolí, zároveň chránily i své obránce. Kónická architektura střílny má i svůj nezamýšlený estetický, filozofický a symbolický rozměr průhledu do jiného prostoru.

Projekt Patrika Hábla vychází především z funkce střílny určené pro boj – střílna směřuje do krajiny a tudíž dává příležitost zraňovat své okolí. Může být spojována s červenou barvou krve – nadčasového symbolu útoku, boje i života. Autor zvolenou formou akcentuje barevné prolínání červené, černé a bílé barvy a zároveň do střílen vkládá obrazy, jež jsou oním pohledem do dalšího prostoru. Projekt Střílny má tak mnoho dalších přesahů a konotací, které souvisejí s historickými událostmi širšího významu, ať již se jedná o války nebo další souvislosti spojené s veřejným násilím, které neodmyslitelně provázejí dějiny lidstva do současnosti.

Pokud je u výtvarného umění těžké přiblížit slovy zážitek či dojem z díla nebo instalace, u Patrika Hábla a jeho Střílen to platí dvojnásob. Pokud ještě nemáte plány na dny nadcházejícího státního svátku a víkendu, rozhodně neprohloupíte, pokud výstavu navštívíte osobně a úsudek si uděláte sami. Za Arthouse Hejtmánek rozhodně palec nahoru!

Patrik Hábl – Střílny

26/6/2018 – 30/9/2018
Letohrádek Hvězda, Obora Hvězda, Praha 6

Vernisáž výstavy: 26. června 2018 od 18 hodin

Otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.

Kurátorem výstavy je Mgr. Zdeněk Freisleben.