Arthouse Hejtmánek je pravidelným návštěvníkem koncertů a oficiálním podporovatelem České filharmonie pro sezonu 2017/2018, takže ani na novoročním koncertu jsme samozřejmě nemohli chybět. 1. ledna 2018 bylo opravdu co k vidění a slyšení a jako vstup do nového roku působil celý koncert jako balzám na duši.

V roli hostujících hudebníků se objevili klavírista Ivo Kahánek a houslista Jiří Vodička. Těžko říci jestli celkový dojem byl tak hluboký díky skvělým výkonům interpretů a dirigenta, díky datu konání a celkově sváteční atmosféře plně zaplněného Rudolfina, nebo úžasným, jindy neviděným drobnostem, jakými byla třeba bílá květina na oblečení hudebníků. Asi to byl součet, či spíše synergie všeho řečeného spolu s pestrým repertoárem, který tentokrát nebyl tolik sešněrován klasickými dramaturgickými pravidly.

Program zahájila Korsakovova předehra pro orchestr Ruské Velikonoce, což se mohlo zdát vzhledem k datu jako určité předbíhání, ale na dojmu z hudby to opravdu neubralo. Následoval Griegův Koncert pro klavír a orchestr a moll, který patří mezi stěžejní díla romantického klavírního repertoáru a pianista Ivo Kahánek ho zahrál uvolněně a s naprostou virtuositou.

V druhé polovině zazněla Introdukce a rondo capriccioso pro housle a orchestr Saint-Saënse se sólistou Vodičkou. Koncertní mistr České filharmonie se představil i ve fantazii pro housle a orchestr Carmen od Sarasateho. Na závěr se pak Rudolfinum rozeznělo tóny slavného Ravelova Bolera.

Poměrně mladý venezuelský Dirigent Rafael Payare po dlouhých a nadšených ovacích popřál publiku šťastný nový rok a nabídl nám ještě jeden úžasný přídavek, tentokrát v latinskoamerickém rytmu. Nezbývá, než si přát, aby všechny dny nastávajícího roku 2018 byly tak úžasné jako první leden v Rudolfinu, což je i naše přání pro Vás!

Doufejme, že tato poměrně mladá tradice Novoročních koncertů České filharmonie se stane pravidelnou a trvalou součástí našeho kulturního dění. Pokud jste koncert nenavštívili, do do 15.1. je možné sledovat záznam koncertu na stránkách České televize.