Jako bonus k výstavě a rozsáhlé obrazové publikaci/katalogu MINKA PODHAJSKÁ jsme pro milovníky umění připravili ještě další bonbonek. Jsou autorčiny paměti vydané tentokrát formou ebooku. Skvělou zprávou pro čtenáře jistě je, že jsme se po kratších úvahách rozhodli poskytnout ji zcela zdarma a můžete si ji tedy stáhnout ve formě pdf z odkazu na konci této stránky

Minka Podhajská prožila 37 let svého života ve Vídni, v české rodině. Vazby na Čechy měla nepřetržité, a proto, třebaže vyrůstala v německojazyčném prostředí monarchie a chodila do německých škol, získala od předků krásnou kultivovanou mateřskou řeč, jež si ve Vídni uchovala archaizující styl druhé poloviny 19. století, takže při čtení jejího vyprávění má člověk pocit, že se najednou ocitl přímo v oněch časech.

Ukazuje se, že kromě nadání výtvarného a hudebního měla tato umělkyně i spisovatelský talent. Díky jejímu malířskému vidění před námi v první části „Pamětí“ vyrůstá dokonalý obraz Vídně a jejich obyvatel, zvláště slovanské menšiny, na přelomu 19. a 20. století. Je to doslova etnografická studie s nádhernými, barvitými postřehy prostředí i charakterů, dokument o životě českého a slovanského živlu ve Vídni, kde až do 1. světové války žilo 300 000 Čechů, Moravanů a Slováků.

Své místo v publikaci mají také vzpomínky na pratetu, jež speciálně pro toto vydání Pamětí sepsali praneteře a prasynovci, ony dávné děti, které s milou „babičkou“ trávívaly prázdniny na chalupě, a někteří i bydleli ve společné domácnosti v Praze.

Sestaveno Vilemínou Podhajskou v letech 1953–1956 z jejích autentických rukopisných záznamů

­

Kliknutím na KTERÝKOLI obrázek stáhnete pdf PAMĚTI – MINKA PODHAJSKÁ