­

­Arthouse Hejtmánek připravuje nový projekt spjatý s celoživotním dílem umělce Jiřího Seiferta. Autor patří mezi nejvýznamnější české sochaře 2. poloviny 20. století. Pro své politické názory však po roce 1968 zůstával na okraji aktivního uměleckého dění. Odkrýt, odhalit, objevit a dát do souvislostí dílo sochaře, kreslíře a restaurátora Jiřího Seiferta, vysoce oceňovaného nejen v České republice, ale i v zahraničí (Německo, Rakousko), si dává za cíl monografie, kterou vydá galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Rádi bychom Vám zároveň na tomto projektu nabídli partnersví.

Páteřní teoretickou prací celé monografie bude studie Mgr. Jitky Hlaváčkové, kurátorky Galerie hlavního města Prahy. Na tento text pak budou navazovat dílčí texty renomovaných historiků umění, kteří v různých etapách Seifertova života reflektovali jeho dílo, resp. umělců, kteří byli součástí stejných uměleckých seskupení, sdružení či byli účastníky významných sochařských sympozií apod. Z nich jmenujme například Miroslavu Hájek, Evu Petrovou, Petra Spielmanna, Olgu Malou, Richarda Druryho, Alexandra Klimenta, Hanu Seifertovou, Jiřího Kotalíka, Jana Bouzka, Václava Procházku a další.

Zařazeny budou i vlastní texty Jiřího Seiferta (O břidlici, Úvaha o sochařství), rozhovor s Čestmírem Langem, rozhovor editorky s dr. Hanou Seifertovou aj.

„Jedním z podnětů v současném světovém sochařství je tvorba Jiřího Seiferta. Je známou skutečností, že Jiří Seifert je sochař-sculptor. Pro charakter jeho díla je to podstatné zjištění. Říká totiž, že Seifert nevytváří, ale odkrývá, odhaluje, objevuje. Je to tedy tvorba u vědomí souvislostí.“

Petr Spielmann, O sochách ze dřeva a kamene. Výtvarné umění 1992, č.2, s.58.

Unikátním svědectvím budou faksimile ze Seifertových diářů s kresbami zamýšlených sochařských prací, stejně tak jako dobové a osobní postřehy sochaře, který byl komunistickou mocí přinucen přerušit slibně se rozvíjející kariéru, odevzdat cestovní pas, odstěhovat se i se ženou z Liberce, kde v té době oba působili. V Liberci sice zanechali výraznou stopu (např. výstava soudobých sochařských děl ve městě „Socha a město“), ale začít museli úplně znova v rodinném domě v Řevnicích.

V monografii bude umístěno cca 50 komparačních fotografií v textu a 100 celostránkových, barevných i černobílých fotografií v příloze. Počítáme se zařazením kompletních životopisných i bibliografických údajů k osobě Jiřího Seiferta (soupis katalogů všech výstav, soupis časopiseckých článků, internetových odkazů, knižních a encyklopedických publikací). V závěru monografie bude jmenný rejstřík a anglické resumé.

DOVOLUJEME SI VÁS OSLOVIT SE ŽÁDOSTÍ O PARTNERSTVÍ NA PROJEKTU

Vydání monografie je načasováno do období, kdy práce Jiřího Seiferta budou prezentovány v pražském Museu Kampa v retrospektivní výstavě a bude tak možné díla, v monografii zachycená na fotografiích Oty Palána, Bohdana Holomíčka, Oty Hájka, Martina Micky a dalších, vidět v novém uspořádání a souvislostech. Monografii vydá galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Finanční prostředky, které galerie získá od dárců, budou ukládány na speciální účet, zřízený pro tento projekt:

název účtu: Jiří Seifert
číslo účtu: 252897002
banka: Raiffeisenbank, a.s.
kód banky: 5500

Na požádání Vám výpis z tohoto účtu zašleme.

Finanční příspěvek, který se rozhodnete na vydání monografie Jiřího Seiferta poskytnout, lze podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmů odečíst od daňového základu. Potřebnou darovací smlouvu je možné stáhnout zde. Máte-li dotazy, či potřebujete další informace, kontaktujte nás prosím na info@arthousehejtmanek.cz

Jako poděkování bude v textu publikace uvedeno vaše jméno či logo a samozřejmě obdržíte volné výtisky monografie a vstupenky na výstavu Jiřího Seiferta v Museu Kampa.

Titul Výše
příspěvku
nejméně
Text
v publikaci
Volné
výtisky
Počet vstupenek
na výstavu JS
v Museu Kampa
Generální
partner
50 000,00 Kč GENERÁLNÍ PARTNER
Logo, jméno
10 4
Partner 30 000,00 Kč PARTNER
Logo, jméno
5 2
Přispěvatel Do 10 000,00 Kč PUBLIKACE VYŠLA ZA PŘISPĚNÍ
Jméno
1 1

­